Czy jedzie z nami towar?
Zabieramy towar z taśmociągu i ruszamy w drogę. Trudna droga z mnóstwem wzniesień będzie nam przeszkodą w dowiezieniu towaru na miejsce. Skoki ciężarówką, choć widowiskowe, nie działają na naszą korzyść. Możemy wówczas zgubić mnóstwo towaru, a to właśnie jego dostarczenie jest w grze najważniejsze.